ความมุ่งมั่น

       บริษัท ด้า ฟอน เล็งเห็นความสำคัญของการนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำ ตามระบบแบบเศรษฐกิจวงกลม

       พวกเรามีจุดมุ่งหมายจัดหาวัตถุดิบรีไซเคิลที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบให้มากที่สุด โดยนำนวัตกรรมรูปแบบใหม่ และรูปแบบประเพณีการรีไซเคิลของคนไทยเข้าด้วยกัน เพื่อให้เรากลายเป็นธุรกิจการรีไซเคิลที่ครบวงจร และให้ทุกกลุ่มลูกค้าเข้าถึงการบริการอย่างสะดวกสบายมากที่สุด

plastic bottle.jpg
PET_edited_edited.jpg

บริการของเรา

       บริษัท ด้า ฟอน ให้บริการครบวงจรในการจัดหาวัสดุรีไซเคิล โดยร่วมมือกับบริษัทในประเทศไทยและบริษัทจากต่างประเทศ เพื่อเป็นตัวกลางจัดจำหน่ายขยะรีไซเคิล โดยเฉพาะประเภทขวดพลาสติก PET และกระดาษ เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้วัสดุที่มีคุณภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


 ระบบขนส่ง

       บริษัทเป็นตัวแทนรับซื้อขยะรีไซเคิลทั่วประเทศไทย และยินดีบริการจัดหารถบรรทุกขนส่งทั่วประเทศ

rPET-2_edited.jpg